Đậm đà bản sắc văn hóa tết của người Việt

Trong bản sắc văn hóa của người Việt, tết Việt Nam chính là bản sắc văn hóa không thể thiếu. Những phong tục không thể thiếu trong tết Việt Nam Tục đưa ông táo vào tết âm lịch Tết Táo quân vào ngày 23 tháng Chạp – người ta coi đây là ngày “vua bếp” lên chầu Trời để tâu lại việc bếp núc, làm ăn, cư xử của gia đình trong năm qua. Theo tập tục hàng năm ông Táo phải thu xếp lên trời vào ngày 23 tháng…

Read More