Các di sản văn hóa vật thể của Việt Nam

Các di sản văn hóa vật thể của Việt Nam, các di sản văn hóa ở Việt Nam bạn có biết không?  Ở từng hạng mục các di sản văn hóa Việt nam như Di sản thiên nhiên, Di sản văn hóa vật thể – văn hóa phi vật thể, Di sản tư liệu của nhân loại do UNESCO bình chọn… Việt Nam đã có nhiều công trình được vinh danh. Và điều này đã khiến cho du lịch Việt Nam ngày càng thu hút khách du lịch trong và ngoài…

Read More