Bạn đã biết gì về chàng siêu anh hùng Aquaman trong màn ảnh DC

Bạn đã biết gì về chàng siêu anh hùng Aquaman trong màn ảnh DC Aquaman là một nhân vật truyện tranh lâu đời trong vũ trụ siêu anh hùng. Nhưng các bí mật về nhân vật này bạn đã khám phá hết chưa Aquaman là nhân vật xuất hiện nhờ năm 1941 và tham gia trong hết sức nhiều tiểu thuyết tranh nổi tiếng trước đó. Nhưng nhân vật này dù có “tuổi đời” khá cao nhưng lại không đình đám giống Batman, Superman cũng mọi siêu anh hùng khác….

Read More