Đặc trưng văn hóa dân tộc Mông ở Điện Biên

Việt Nam có 54 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc lại có một nét văn hóa riêng. Xin giới thiệu những đặc trưng văn hóa dân tộc Mông ở Điện Biên trong bài viết sau đây. Đặc trưng văn hóa dân tộc Mông ở Điện Biên Khác với cuộc sống du canh du cư trước đây, ngày nay, cùng với làm nương, người Mông thực hiện định canh định cư khai hoang làm ruộng bậc thang canh tác lúa nước và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật….

Read More