Di sản văn hóa thế giới tại việt nam được unesco công nhận

Di sản thế giới tại Việt Nam đã được di sản văn hóa việt nam được unesco công nhận công nhận gồm các loại hình: di sản thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa thế giới của Việt Nam và di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên thế giới. Trong hệ thống các danh hiệu của UNESCO, di sản thế giới là danh hiệu danh giá nhất và lâu đời nhất. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về các di sản văn hóa việt nam…

Read More